برچسب: فیزیک عمومی

دانلود جزوه فیزیک عمومی

دانلود جزوه فیزیک عمومی دانلود جزوه فیزیک عمومی   فیزیک علمی است که دینامیک و رفتار ماده و ماده باردار، حرکت آنها، نیروهای درگیر، تبادل انرژی، نیرو، تکانه و مبانی مفاهیمی مانند فضا و زمان