برچسب: دستورکار

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی اِلِکترونیک که با جریان و کنترل الکترون‌ها در خلا و ماده سروکار دارد.در الکترونیک برای کنترل جریان الکترون از دستگاه‌های فعال تقویت و یکسوسازی استفاده می‌شود، در حالیکه در مهندسی برق کلاسیک از اثرات غیرفعال مانند مقاومت، خازن و القاگر برای کنترل جریان الکتریسیته استفاده می‌شود.الکترونیک تأثیر