دسته: نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوالات کارور متلب فنی حرفه ای

نمونه سوالات کارور متلب فنی حرفه ای

نمونه سوالات کارور متلب فنی حرفه ای نمونه سوالات کارور متلب فنی حرفه ای متلب مخفف “آزمایشگاه ماتریکس” است. این به این دلیل است که ابتدا به عنوان یک زبان برنامه نویسی ماتریسی ایجاد شد.

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی 1

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی 1

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی 1 دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی 1 محاسبه تجهیزات تولید و انتقال ,توزیع وپخش انرزی الکتریکی و مدراهای تجهیزات الکترونیکی مستلزم آشنایی با روش های تحلیل مدارهای الکتریک است.برای آشنایی