دسته: جزوه ها

دانلود جزوه فیزیک عمومی

دانلود جزوه فیزیک عمومی دانلود جزوه فیزیک عمومی   فیزیک علمی است که دینامیک و رفتار ماده و ماده باردار، حرکت آنها، نیروهای درگیر، تبادل انرژی، نیرو، تکانه و مبانی مفاهیمی مانند فضا و زمان

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی

دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی دانلود دستورکار آزالکترونیک عمومی اِلِکترونیک که با جریان و کنترل الکترون‌ها در خلا و ماده سروکار دارد.در الکترونیک برای کنترل جریان الکترون از دستگاه‌های فعال تقویت و یکسوسازی استفاده می‌شود، در حالیکه در مهندسی برق کلاسیک از اثرات غیرفعال مانند مقاومت، خازن و القاگر برای کنترل جریان الکتریسیته استفاده می‌شود.الکترونیک تأثیر

دانلود جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1

دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت 1

دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت 1 دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت 1 پیشرفت صنعتی ودرنتیجه بالا رفتن استاندارد زندگی بشربا توسعه منابع انرژی و استفاده از آنها امکان پذیرمیباشد.با افزایش مصرف انرژی ,منابع