دسته: برنامه نویسی

اعداد کامل زیر هزار با سی پلاس پلاس

اعداد کامل زیر هزار با سی پلاس پلاس

اعداد کامل زیر هزار با سی پلاس پلاس اعداد کامل زیر هزار با سی پلاس پلاس  عدد کامل یک عدد صحیح مثبت است که با مجموع مقسوم علیه‌های مثبت آن، بدون احتساب خود عدد، برابر