هاست ارزان هاست ارزان

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

ده نرم افزارمهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلدباشد.

ده نرم افزارمهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلدباشد.

 

هنگامی که یک مهندس برق در یکی از حرفه های ,طراحی,شبیه سازی,نمونه سازی و س جهیزات وسیسم ها کار میکند,مهندس برق به شدت باید توانایی استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی ومهارت برنامه نویسی را داشته باشد.دراین مقاله سعی برآن شده ا تعدادی از نرم افزار هایی که نیاز به یادگیری است را برای شما معرفی کنیم.یادگیری هریک ازاین نرم افزارها باعث میشود که شما مسیر شغلی قوی درزمینه برق داشته باشید ,خواه این کار درموسسات تحقیقاتی باشد یا درمحیط های آکادمیک باشد.نرم افزار های ذکرشده,در طراحی های پروژه های مهندسی برق کاربرد زیادی دارند.

 

۱-نرم افزار متلب(محاسبات عددی متلب):

این نرم افزار یکی از محبوب ترین نرم افزار ها دربین دانشجویان مهندسی برق است.این شرکت درسال ۱۹۳۸توسط شرکت Mathworksساخته شد ویکی از اولین نرمافزارهای جاری جبرخطی بود .با گذشت زمان این نرمافزار تکامل سافت وبه یکی  از جامع ترین نرم افزارها برای محاسبات عددی ,شبیه شازی سیسم های داینامیک ,ریاضیات نمادین و…بدیل شد.

جعبه ابزارهای توابع داخلی برای انجام محاسبات عددی شامل محدودیت های معادلات دیفرانسیل معمولی وجزیی ,بهینه سازی ,پیاده سازی سیسم خطی,جبر خطی,طراحی سیسم کنترل ,شناسایی سیستم ومحدود کردن منحنی را ارائه میدهند.زبان برنامه نویسی این برنامه نیز همان Matlabنامیده میشود.این زبان برنامه نویسی یک برنامه سطح بالا بوده وشامل تعداد خوبی از توابع داخلی برای برخورداری از کار آمد با ماتریس ,محاسبات عددی,ریاضیات و… میشود.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۲-سیمولینک متلب(نرم افزاری مبتی برGUIبرای شبیه سازی سیسم های دینامیکی):

ملب یک نرمافزار مبنی برGUI(Graphical user Interface)برای ملب اس.

این برنامه همانگونه که پیداست توسط زبان برنامه نویسی متلب توسعه داده شده است.به سوز مسقیم با استفاده ازهزاران الگوریتم موجود درمتلب ,ازمتلب برای ایجاد مجموعه داده های ورودی برای شبیه سازی درایو اسفاده میشود.هزاران شبیه سازی را به صورت موازی می نوان اجرا کرد وسپس داده هارا درمتلب تحلیل وتجسم کرد.هرچند که سیمولینک یک نرم افزار عمومی برای اجرای شبیه سازی گرافیکی بوده اما دارای یک جعبه ابزار تخصصی برای شبیه سازی سیستم های قدر اس.این میواند برای شبیه سازی تجزیه وتحلیل منابع انرژی جدید پذیر ,خطوط انتقال سوییچینگ آماده به کار منبع تغذیه استفاده شود.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۳-Pspice(نرمافزار شماتیک برقی):

Orcad EE Pspiceیک برنامه شبیه سازی مدار Spices برای شبیه سازی وتایید مدارهای آنالوگ وسیگنال مخلط است.PsPicesمخفف برنامه شبیه سازی شخصی با تاکید مدار مجتمع است.

Orcad به طور معمول شبیه سازی هایی را که برای مدارهای تعریف شده در Orcad captureاجرا میکند ومیتواند با اسفاده از رابط Matlab/Simulinkیک پارچه شود.

Pspicesdیک نسخه اصلاح شده توسعه یافته آکادمیک بود که درسال۱۹۸۴توسط Microsimبومی سازی و توسعه داده شد.

Microsim بعدها توسط Orcadخریداری شد.

قابلیت شبیه سازی ,تجزیه وتحلیل پیشرفه در Pspices,بهینه سازی را پوشش میدهد.ودرک بهتری از مدار را ارائه میدهد.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۴-مولتی سیم(شبیه سازی مدار ونرم افزار طراحی PCB):

نرم افزار مولی سیم,شبیه سازی Spiceاساندارد صنعتی رابایک محیط شماتیک تعاملی ,ادغام میکندا فورا رفتار مدار الکترونیکی  را تجسم وجزیه وتحلیل کند.رابط بصری آن به مربیان کمک میکند تا تئوری مداررا تقویت کنند وباعث حفظ نظریه در کل برنامه مهندسی شوند.این نرم افزار با اضافه کردنشبیه سازی ,یک مدار قدرتمند وجزیه وتحلیل به جریان طراحی به محققان وطراحان کمک میکند تاتکرار نمونه های اولیه مدارچاپی را کاهش وهزینه های توسعه را نیز کاهش دهند.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۵-نرم افزار ETAP(نرم افزار سیسم های برق قدرت):

این نرم افزار (که برنامه آنالیزگر گذرای الکریکی است),نرم افزاری مهندسی بوده که برای تجزیه وتحلیل ,شبیه سازی,نظارت وکنترل وهمچنین بهینه سازی اتوماسیون وسیستم های برق صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.این نرم افزار یکی از یکپارچه ترین سیستم های قدرت را ارائه داده که از مدل سازی تا بهره برداری استفاده می کند.

درنرم افزار ETAP,نوارهای ابزار متنوعی تقریبا تمام تجزیه وتحلیل های لازم رابرای طراحی,تنظیم وبهره برداری ازسیستم قدرت ارائه میدهد.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۶-نرم افزار Power world simulator(نرم افزار تجزیه وتحلیل سیستم قدرت ویژوال):

این نرم افزار یک شبیه ساز سیسم برق تعاملی بوده که برای شبیه سازی وعملکرد سیستم های ولتاژ بالا در یک بازه زمانی از چند دقیقه تا چند روز طراحی شده است.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۷-نرم افزار Pscad(نرم افزار تحلیل گذر الکترومغناطیس):

این نرم افزار یک بسه نرم افزاری بوده که برای آنالیز گذرای مغناطیسی درسیستم های قدر است.با تکامل سیستم های قدرت ,نیاز به ابزار دقیق شبیه سازی دقیق به بصری اهمیت بیشری پیدا می کند.با استفاده از Pscad/EMTPCمیتوان سیستم های مورد نظر را با سهولت ساخت,شبیه سازی ومدل سازی کرد وهمچنین امکانات بی شماری را درشبیه شازی سیستم قدرت ارائه داد.این نرمافزار شامل یک کتابخانه جامع از مدل های سیستم اعمم از عناصر غیر فعال شاده وعملکردهای کنترل تا ماشین های برقی وسایر دسگاه های پیچیده است.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۸-نرم افزار PSS/E(شبیه سازی سیستم برق برای مهندسان):

PSS/Eتوسط مهندسین برنامه ریزی وعملیات ,مشاوران,دانشگاه ها,وآزمایشگاه ها ی تحقیقاتی  درسراسر جهان اسفاده میشود.PSS/Eاین امکان را میدهد ا طیف گسترده ای از توابع آنالیز از جمله جریان برق,دینامیک,اتصال کوتاه,آنالیز احتمالی,جریان بهینه انرژی,ولتاژ وموارد دیگررا انجام دهید.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

 

۹-نرم افزار Labview(طراحی رابط وHMI):

Labview(Laboratory virtual instruments Engineering workbench) یک نرم افزار مهندسی سیستم برای برنامه هایی است که نیاز به آزمایش ,اندازه گیری وکنترل با دسترسی سریع به اطلاعات سخت افزاری وداده دارد.برای کنترل درمان واقعی,این نرم افزار بهترین ابزار موجود در بازار بوده ومیتواندبا چندین دستگاه,ارتباط برقرار کند تا داده هارا ازسنسور ها ومحرک های کنترل براساس داده های پردازش شده به دست آورد.

ده نرم افزار مهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلد باشد.

۱۰-Keil Uvision:

 

برای طراحی وآزمایش سیستم های تعبیه شده از میکرو کنترلر هابرایکنترل ابزار های برقی استفاده میشود.این نرم افزار یک راه حل برای برنامه نویسی دستگاه های تعبیه شده ارائه میدهد.

Uvision IDEترکیبی از مدیریت پروژه ,محیط زمان اجرا ,ویرایش کد واشکال زدایی برنامه دریک محیط قدرتمند است.این نرم افزار از چندین صفحه پشتیبانی کرده وبه شما امکان میدهد طرح های پنجره ای رادرهرنقطه روی سطح تصویر ایجاد کنید.

ده نرم افزارمهندسی برق که هرمهندس برقی باید بلدباشد.

 

صفحه نوشته به زبان اصلی


مطلب پیشنهادی: دانلودترجمه کتاب زبان فنی نوشته منوچهرحقانی-انتشارات سمت(درس دوازدهم)

مطلب پیشنهادی: دانلود رایگان مقاله تأثیر انرژی باد بر نیروگاه های حرارتی

مطلب پیشنهادی: ترانزیستور چیست؟

 

0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )
لینک کوتاه این پست: http://projectkade.ir/PKeNimNدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده نرم افزار مهندسی برق,که هرمهندس برقی باید بلد باشد.


راهنمایی همکاری با ما

جهت ارسال پروژه های خود ویا جزوات و…برای قراردادن به صورت رایگان در سایت با ایمیل

prozhectkade@gmail.com

در ارتباط باشید.
 


چیزی خرید نکرده اید:)

  • سبد خریدتان خالی است.

آرشیومطالب سایت

تبلیغات متنی شما

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تبلیغات


آمار سایت

بازديد امروز:12 نفر
تعداد بازديد ديروز:436 نفر
بازديد سال:82385 نفر
ورودي از همه جستجوگرها:10299 نفر
تعداد مطالب:196 مطلب
آخرين بروزرساني سايت:اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹

تبلیغات

اسکرول بار