دانلود مدارشبیه سازی شده فیلیپ فلاپ j-kدرمولتی سیم

دانلود مدارشبیه سازی شده فیلیپ فلاپ j-kدرمولتی سیم

دانلود مدارشبیه سازی شده فیلیپ فلاپ j-kدرمولتی سیم

دانلود مدارشبیه سازی شده فیلیپ فلاپ j-kدرمولتی سیم

در علم دیجیتال و الکترونیک فیلیپ فلاپ ها یا لچ(یا عناصر ذخیره ساز) از جمله مداراتی

مجتمع اند که دارای دوحالت بودهومی توانند ۱ بیت را در خود ذخیره کنند.فیلیپ فلاپ ها

موارد کاربرد یادی داشته از جمله استفاده فراوان آنها در رایانه هاو همچنین مدارات مخابراتی دارند.

به طور کلی حالت یک لچ یا یک فیلیپ فلاپ با تغییر در ورودی کنترل عوض میشود.این تغییر

لحظه ای را تریگر گویندوانتقال مربوط به آن را تریگر کردن فیلیپ فلاپ خوانند.لچDبا پالس ها

درورودی کنترلش اساسا یک فلیپ فلاپ است.که هر زمان پالس بخ سطح منطقی ۱برود  تریگر میشود.

فلیپ فلاپ ها طوری ساخته میشود که وقتی بخشی از  نوع مدار ترتیبی اند واز ساعت مشترکی استفاده می کنند  عملکردشان

صحیح باشد.مشکل لچ ها این است که به سطح پالس ساعت پاسخ می دهند.

نکته ای کلیدی در یک عنلکرد صحیح فلیپ فلاپ ها تریگر شدن  آنها در زمان سیگنال است این کار با حذف مسیر پسخورد

که ذاتا در عملکرد مدار ترتیبی ضمن استفاده از لچ وجود دارد انجام می شود.

فلیپ فلاپ ها دارای انواع مختلفی اند که می توان به انها در زیر اشاره کرد:

  • فلیپ فلاپ RS
  • فیلیپ فلاپ J-K
  • فیلیپ فلاپ D
  • فیلیپ فلاپ T

فلیپ فلاپ JK  دارای دو ورودی و دو خروجی و یک پایه کلاک است. این فیلیپ فلاپ به دلیل داشتن  پایه کلاک, مشکل فیلیپ

فلاپ SR را ندارد (در فیلیپ فلاپ SR دو ورودی با هم نمی‌توانند یک شوند)

 

برای دانلود این فایل به باکس دانلود در پایین مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی : دانلودمدارشبیه سازی شده Amplitude Modulatorدرمولتی سیم

مطلب پیشنهادی : دانلودمدارشبیه سازی شده یکسو کننده تمام موج درمولتی سیم

مطلب پیشنهادی : دانلودشبیه سازی مداردرجه اول dcدر نرم افزارمتلب


40,000 ریال – Purchase
0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

آمارگیر وبلاگ

الکسا

Twitter Instagram Pinterest Flickr