دانلودرایگان مقاله آشنایی با انواع خازن

دانلودرایگان مقاله آشنایی با انواع خازن

دانلودرایگان مقاله آشنایی با انواع خازن

مقاله-آشنایی-با-انواع-خازنهرگاه دو هادی در مقابل قرار بگیرنددر بین آنها عایقی قرار داده تشکیل خازن می دهند.معمولا صفحات هادی

 

خازن از جنس آلومینویم  روی  ونقره با سطح نسبتا زیاد بوده .

در بین انها عایقی (دی الکتریک)از جنس هوا.کاغذ.میکا.پلاستیک.سرامیک اکسید آلومینیوم ویا اکسید تانتالیوم

استفاده میشود.هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگتر باشدآ

ن دی الکتریک دارای خاصیت عایقس بهتری است.به عنوان مثال ضریب دی الکتریک هوا ۱ وضریب دی ا

لکتریک اکسید آلومینیوم ۷وضریب دی الکتریک اکسید تانتالیوم ۳ برابر

اکسید آلومینوم است.بنابراین خاصیت عایقی آلومینیوم ۷برابر واکسید تانتالیوم ۲۱ برابر خاصیت عایقی

هوا می باشد.واحد ظرفیت خازن فاراد بوده و یک فاراد ظرفیتی خازنی است که با اعمال یک ولت به صفحات

آن یک کولن بارالکتریکی در روی صفحات آن جمع می شود.در عمل فاراد ظرفیت بسیار بزرگی بوده وبرای

آن میتوان از واحدهای میکرو فارادونانو فاراد و پیکو فاراد استفاده کرد.در هنگام استفاده از یک خازن می بایست

عواملی همچون :ظرفیت خازنی مورد نیاز.ولتاژ کل خازن .تلرانس مجاز نامی  تحت بار واثر سلفی واهمی خازن

توجه شود.ولتاژی که ممکن است به خازن اعمال شود با ولتاژ شکست دی الکتریک خازن ارتباط داشته وولتاژ

شکست نیز به درجه حرارت وتلفات دی الکتریک وابسته است. مقدار این تلفات بستگی به جریان نشتی داشته واثر

هیسترزیس در دی الکتریک دارد.لذا ولتاژخازن با افزایش فرکانس به دلیل لفزایش تلفات هیسترزیس  کاهش می یابد.

در مدارهای دیجیتال از خازن ها به عنوان عنصر ذخیره کننده انرژی استفاده می کنند که در یک لحظه شارژ ودر لحظه

دیگر دشارژ می شود ولی درمدارات انالوگ از خازن جهت ایزوله کردن (جداساختن)دو منبع متناوب ومستقیم استفاده

می شود.خازن دربرابر ولتاژمتناوب مثل اتصال کوتاه عمل کرده واجازه ورود یا خروج می دهد ول یدر مقابل ولتاز مستقیم

همانند سد عمل می کند واجازهورود یا خروج ولتاژمستقیم از مدار را به قسمت تحت ایزوله خود نمی دهد.

 

برای دانلود این فایل به باکس دانلود در پایین مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی : دانلود رایگان مقاله تبدیل موتورمعمولی به سرو موتوربااستفاده ازدرایوهوشمندC2000دلتا

مطلب پیشنهادی : دانلودفیلم آشنایی با نحوه تولیدبرق درنیروگاه آبی

مطلب پیشنهادی : دانلودرایگان مقاله آشنایی با موتورهای پله ای


 

0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

آمارگیر وبلاگ

الکسا

Twitter Instagram Pinterest Flickr