دانلودرایگان دستورکاردرس ایمنی دربرق-مقطع کاردانی

دانلودرایگان دستورکاردرس ایمنی دربرق-مقطع کاردانی

دانلودرایگان دستورکاردرس ایمنی دربرق-مقطع کاردانی

دانلودرایگان دستورکاردرس ایمنی دربرق-مقطع کاردانی

 

به طورکلی منظوراز ایمینی  رعایت اصول ومقرراتی است که برای رهایی ازشرایط مخاطره آمیز که به منظور

حفظ نیروی انسانی وتاسیسات به کارگرفته میشود.برق گرفتگی ییک از حوادث شایع در جامعه است که معمولا

دراثر بی احتیاتی هنگام کارباوسایل الکتریکی ویاحوادث محیطی اتفاق می افتد.هر ساله افراد زیادی در مراکزصنعتی

براثر حوادث الکتریکی به ویژه جریان برق فشار قوی مجروح یا کشته میشوند.هرگاهجریان برق با شدت کافی بابدن

انسان تماس برقرار نمایدیا ازبدن او عبورکندوموجب بروز آسیبهای خطرناک ویا حتی کشنده میشود.برقگرفتگی درصنعت

بیشتر درنتیجه تماس بدن انسان با قسمتهای تحت ولتاژتاسیسات الکتریکیاتفاق میافتد.باپیشرفت صنایع موارد استفاده ازبرق

نیز افزایش یافته  به طوری که طبق آمارهای موجود تعداد پبشامدهای ناشی ازجزیان برق به موازات افزایش کاربرد

آن,بالا رفته است.حوادث ناشی ازجزیان برق تقریبا ۴درصد پیشامدهای منجر به فوت درصنایع را تشکیل میدهند.حوادث

برقی معمولا ناشی از استفاده ازابزار هایبرقی با عایق داخلی ناقص.سیم خراب .یاحتی بیشتر اوقات به علت افزایش طول

سیم و به کارگیری دوشاخه های خراب یا اتصال دوشاخه به هر دوانتها می باشد.

 

برای دانلود این فایل به باکس دانلود در پایین مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی : دانلود مدار شبیه سازی شده موتورdcدرنرم افزار متلب

مطلب پیشنهادی : دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی +پاسخ

مطلب پیشنهادی : دانلود جزوه کارگاه مدارفرمان


 

0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

آمارگیر وبلاگ

الکسا

Twitter Instagram Pinterest Flickr