هاست ارزان هاست ارزان

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

ترموکوپل وسیله ای است که از دو فلز غیر همجنس <مثلا آهن . مس و…>تشکیل شده وبه صورتی الکتریکی از یک سمت به یکدیگر متصل اند.

در این قسمت <نقطه اتصال>را به وجود آورده اند که اتصال گرم یا به انگیلیسی <hot junction>نام دارد.

عنصر اندازه گیر دما در این نقطه قرار گرفته  که در تماس با فرآیند قرار دارد.با اینکه این نقطه اتصال گرم نام دارد ولی

از ترموکوپل برای اندازه گیری دماهای زیر صفرهم استفاده میشود.اعمال گرما به نقطه اتصال دوفلز دراتصال گرم ,باعث ایجاد ولتاژ کوچکی

بین دوفلز در طرف دیگر میشود به که به ترانسمیتر یا ولتمتر متصل میشود اتصال مرجع میگویند.

دمای فرآیند با توجه به مقدار ولتاژحاصل با خواندن از روی یک منحنی یا به وسیله جدول های ترموکوپل به دست می آید. در این جدول ولتاژ های مختلف

ومرتبط با هر دما لیست شده اند.باید توجه داشت که برای هرنوع ترموکوپل یک جدول نیاز است.

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

انواع ترموکوپل ها:

براساس نوع ترموکوپل <ترکیبات ساخته شده> می توان تعداد زیادی ترموکوپل را طراحی و سپس تولید کرد.

نکاتی را که باید حین ساخت یک ترموکوپل مد نظر داشتت عبارتند از:

۱-نقطه ذوب آن

۲-واکنش نسبت به تغییرات شرایط اتمسفر

۳-خروجی ترموالکتریکی درترکیب بادیگر فلزات

۴-میزات هدایت الکتریکی

۵-مقدار مقاومت الکتریکی

۶-پایداری آن

۷-تکرار پذیری آن

۸-بصرفه بودن آن

۹-ساخت وبه کارگیری هزینه آن

انواع ترموکوپل های استاندارد:

۱-نوع E<ساخته شده از کرومل وکنستانتان>

۲-نوع j<آهن .کنستانتان>

۳-نوعT<مس وکنستانتان>

۴-نوع K<کرومل والومل>

۵-نوعN<نیکروسیل ونیسیل>

۶-نوع های R.S.Bکه از پلاتیوم ورودیوم ساخته شده اند.

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

ترموکوپل نوع E:

این نوع ترموکوپل که عمومیت بیشتری نیز دارد به این دلیل است که دارای بزرگترین خروجی ولتاژ اند ومی توان

از آنها در محدوده وسبعب استفاده کرد.ویژگی خوب این نوع را می توان غیر مغناطیسی بودن فلزهای این نوع دانست

ترموکوپل نوع j:

ترموکوپل های نوع jاولین ترموکوپل هایی اند که در محدوده دماییی وسیع استفاده می شدند.مواد به کار رفته

در انها سخت ونیرومند بوده ولی از انجا که آهن دردمای بالا اکسید میشود  متواند از وضعیت کالیبره شدن خارج شود.

این نوع ترموکوپل دردمای ۷۶۰ درجه سانتی گراد استفاده میشوند ولی در هر حال یکی از انواع رایج مورد استفاده هستند.

ترموکوپل های نوعT:

این نوع ترموکوپل نیز دردمای پایین مورد استفاده قرار میگیرد  ودربرابر رطوبت بسیار بالای محیط مقاوم اند .

 ترموکوپل نوع K:

این نوع ترموکوپل معمولا برای کاربردهایی که با مای بالایی دارند مورد استفاده قرار می گیرند وبه دلیل ارزان

بودن ومحدوده دمایی وسیعی را پوشش می دهند که از نوع صنعتی به حساب می آیند. به طور کلی میتوان گفت که

از این نوع همیشه می توان استفاده کرد.

ترموکوپل های نوع N:

این نوع ترموکوپل ها دارای مقاومت بالا دربرابر اکسید شدن دردمای بالا هستند.این نوع ترموکوپل برای اندازه

گیری دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرد.این نوع از ترموکوپل هارا می توان توسعه یافته ترمو کوپل های 

نوع kدانست که در حال گسترش اند.

ترموکوپل های نوع B,R,S:

کاربرد این نوع از ترموکوپل ها دردماهای خیلی بالاست.این ترموکوپل ها از آلیاژ های پلاتین ورئدیوم ساخته شده

وتفاوت بارزآنها در مقدار پلاتین استفاده شده در آنهاست.ازمزیت این ترموکوپل ها می توان به حساسیت پایین آنها واز معایب آنها ا

ستفاده از پلاتین به دلیل گران قیمت بودن اشاره کرد.از این نوع تروکوپل دردماهای بالای ۱۵۰۰سانتی گراد استفاده میشود.

چگونگی اندازه گیری ولتاژ ترموکوپل:

۱-اثر سی بک(see back):

هرترموکوپل براساس پدیده ای به نام سی بک کار می کند.

براساس این اثر ولتاژ اندازه گیری شده در نقطه اتصال سرد ترموکوپل ,متناسب با اختلاف دمای بین اتصال گرم وسرد است.

ولتاژی که درنتقطه اتصال سرد وجود دارد معمولا به ولتاژ سی بک معروف بوده وولتاژ ترموالکتریک یا نیروی محرکه الکتریکی خوانده میشود.

وقتی دمای نقطه اتصال گرم به دلیل افزایش دمای سیال فرآیند افزایش می یابد

ولتآژ مشاهده شده درنقطه اتصال سرد به صورت تقربیا خطی نسبت به افزایش دما,افزایش می یابد.اگردمای نقطه اتصال گرم ثابت نگه داشته شود .

افزایش دمای نقطه اتصال سرد باعث کاهش اختلاف دمای بین نقاط اتصال گرم وسرد وکاهش ولتاژ تولید شده می شود.زمانی که اتصال های گرم وسرد

با یکدیگر هم دما شوند ولتاز مشاهده شده برابر صفر خواهد بود.

اثر plltier:

دربرخی موارد ممکن است عکس اثر سی بک رخ دهد.با اعمال ولتاژ بین دوسیم فلزی با جنس های مختلف وایجاد جریان الکتریکی می توان اختلاف

دما ایجاد کرد.به دلیل متفاوت بودن ویژگی انتقال الکترودمایی سیم ها یک طرف اتصال گرم وطرف دیگر سرد میشود.این فرآیند به نام peltierشناخته میشود.

دماسنج ترموکوپلی:

دماسنج ترموکوپلی از خاصیت به حرکت درآمدن الکترون ها بهره می برد.

به این صورت که درجه حرارت باعث به حرکت درآمدن الکترون های فلزمیشود وازاین خاصیت وبا اندازه گیری میزان اختلاف بارالکتریکی

می توان غییرات درجه حرارت را تعیین نمود.بنابر این در دماسنج ترموکوپلی هم سرهای دوتیغه از دو جنس مختلف را به یکدیگر متصل می کنند

و محل اتصال را گرم  ودر این هنگام الکترون ها جریان پیدا کرده ودرنتیجهسریک تیغه تراکم باز مثبت وسرتیغه دیگر تراکم بار منفی پیدا می کند.

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

هرمقدار که اختلاف درجه حرارت بین نقطه اتصال وسرهای آن بیشترباشد به همان نسبت بارالکتریکی دو سرتیغه ها زیادتر خواهد بود.پ

س درنتیجه با اندازه گیری اختلاف بار الکتریکی دوسرتیغه که آزاذ هستنددرجه حرارت نقطه اتصال مشخص خواهد شد.توجه داشته باشید

درصورتی هم که چندین ترموکوپل به صورت سری به یکدیگر متصل شوند ترموپیل ساخته میشود.

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟

 

برای دانلود فایل وورد(ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟)به باکس دانلود درپایین مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی : دانلود جزوه الکترونیک صنعتی

مطلب پیشنهادی : دانلود ترجمه کتاب زبان فنی نوشته منوچهر حقانی-انتشارات سمت(درس اول)

4/5 ( 1 بازدید )
لینک کوتاه این پست: http://projectkade.ir/TBFkKرمز فایل

Projectkade.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ترموکوپل چیست؟|انواع ترموکوپل|دماسنج ترموکوپلی چیست؟


راهنمایی همکاری با ما

جهت ارسال پروژه های خود ویا جزوات و…برای قراردادن به صورت رایگان در سایت با ایمیل

prozhectkade@gmail.com

در ارتباط باشید.
 


چیزی خرید نکرده اید:)

  • سبد خریدتان خالی است.

تبلیغات متنی شما

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تبلیغات


آمار سایت

بازديد امروز:3 نفر
تعداد بازديد ديروز:77 نفر
بازديد سال:50204 نفر
ورودي از همه جستجوگرها:4544 نفر
تعداد مطالب:159 مطلب
آخرين بروزرساني سايت:مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

تبلیغات

اسکرول بار